Hartelijk dank voor uw waardering voor uw bezorger. Wij zorgen dat uw gift bij uw bezorger terecht komt. Namens de bezorger danken wij inzet hartelijk voor uw bijdrage en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.