Hartelijk dank voor uw waardering voor uw bezorger. Wij zorgen dat uw gift bij uw bezorger terecht komt. Namens de bezorger hartelijk dank voor uw bijdrage en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2024.